Úvod Nabídka Ceny Kontakt

Ubytování
v centru
Luhačovic

logo vila Anděla

Vila Anděla
Solné 502 Luhačovice

Luhačovice

Luhačovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě ve Zlínském kraji, 16 km jihovýchodně od Zlína. Luhačovice jsou především lázeňským městem, protože se zde nachází 4. největší lázně v Česku a největší na Moravě. Léčí se zde především lidé s nemocemi dýchacího a pohybového ústrojí a cukrovkou. Lázně Luhačovice vděčí za svůj věhlas především minerálním pramenům - vyvěrá zde celkem sedm přírodních pramenů a desítky pramenů navrtaných. Nejsou to však jen lázeňské služby, co mohou Luhačovice nabídnout.
Celé Luhačovice jsou obklopeny strmými zalesněnými kopci. Ač město leží v nadmořské výšce 250 metrů a vrcholky okolních kopců dosahují nadmořské výšky maximálně 500 metrů, je tu patrný podhorský charakter. Tři kilometry po proudu říčky šťávnice byla ve dvacátých letech minulého století postavena přehradní nádrž Luhačovice. Její první úlohou bylo zadržovat pravidelné záplavy, které pustošily lázně. Časem však převzala i funkci rekreační. Luhačovice jsou známé i svou jedinečnou architekturou, především domy architekta Dušana Jurkoviče jsou proslulé nejen v naší republice.

Luhačovice - historie a památky
Luhačovice se rozkládají v údolí říčky šťávnice mezi svahy Velké Kamenné a Obětové. První písemná zmínka pochází z roku 1412, kdy je zde připomínána tvrz a osada. V polovině 18. století bylo v areálu dnešních Luhačovic pouze 181 domů, byly zde tři mlýny a pivovar. Další stavební rozvoj souvisel s rozvojem lázeňství. Pro Luhačovice byly z hlediska vzniku architektonických památek stěžejní dvě období. První můžeme datovat od roku 1902 do počátku první světové války, kdy se v Luhačovicích plně rozvíjela secese reprezentovaná svérázným až folklórně laděným stylem Dušana Jurkoviče a dalšími objekty (Dům B. Smetany, vila Dagmar). Druhé období můžeme zařadit do 20- tých a 30- tých let, kdy byly mimo jiné postaveny budovy Městského úřadu, Bílá čtvrť, plovárna a Společenský dům.
V současné době se nachází v Luhačovicích 33 kulturních památek.
Při putování za pamětihodnosmi města Luhačovice začneme u slavného Jurkovičova Domu . Tento lázeňský objekt byl postaven v roce 1902 architektem Dušanem Jurkovičem. Jedná se o nejznámnější a nejcennější secesní budovu v Luhačovicích. Z dalších Jurkovičových staveb jmenujme například Chaloupku nebo Lázeňský dům Jestřábí. Také mnoho dalších památek je spojeno s lázeňskou historií města. Mezi ty ostatní patří Luhačovický zámek.

Lázně Luhačovice
První zmínka o existenci luhačovských minerálních pramenů pochází od fyzika a lékaře Jana Frdinanda Hertoda z Totenfeldu. V roce 1669 vydal písemnou zprávu o chemickém složení luhačovické vody, popsal způsob pitné léčby a úspěšné výsledky léčení. Zprávy o léčivé moci luhačovských vod se roznesly po okolí, a tak v následujících letech začali přijíždět do Luhačovic první hosté. V té době byla léčba prováděna pouze pitnou kůrou. Léčba přírodními minerálními koupeli byla zahájena v roce 1790, kdy byly vybudovány první dřevěné koupelny s kabinami. O vznik lázní se zasloužil šlechtický rod Serényiů. Koncem 18.století zde dal hrabě Vincenc postavit první léčebná a ubytovací zařízení. V první polovině 19. století začal lázně zvelebovat hrabě Jan Serényi, který pojmenoval všechny tehdy známé léčivé vody křestními jmény příslušníků rodu. Svou originální architekturou vtiskl luhačovickým lázním jejich nenapodobitelný a neopakovatelný ráz slovenský architekt Dušan Jurkovič. K velkému rozkvětu lázní došlo po roce 1902 založením Akciové společnosti Lázně Luhačovice, v jejímž čele stál MUDr.František Veselý.
Přírodní léčivé prameny: Nejvýznamnějšími minerálními prameny, vyvěrajícími na území Luhačovice jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a pramen Dr. šťastného. K lázeňské léčbě se využívají i další hydrouhličitanochloridosodné kyselky a jeden pramen sirný.

čára
     
NAVIGACE >>> úvod | Nabídka | Ceny | Kontakt
logo